Större möjligheter genom bättre marginaler

Någonting man tydligt kan se när man jämför Sverige med övriga Europa, är att det svenska föreningslivet är någonting utöver det vanliga. Det stora antalet föreningar och ideella organisationer vittnar om stor aktivitet och hängivenhet vilket gynnar alla inblandade. Många av de idrottsföreningar som finns runt om i landet bygger sin verksamhet uteslutande på donationer, medlemsavgifter och gemensamma kraftansträngningar. Dock är det inte alltid självklart att hitta koncept som verkligen fungerar och som ger tillräcklig utdelning för att det skall bli någon påtaglig skillnad i föreningskassan.

Delikatesskungen har sedan början av 1990-talet varit en stark affärspartner till många av landets föreningar och skolklasser. Genom ett välutvecklat program kan föreningar från hela landet nå bra intäkter utan att behöva gå in med någon annan risk än tid. Delikatesskungen står för lagerhållning och föreningen eller skolklassen kan beställa precis det antal enheter som man lyckats sälja. Vid betalning från kund till förening, behåller den senare sin del av vinsten och sätter över resterande belopp till Delikatesskungen för de varor man köpt in. På detta sätt kan man nå en stabil och mer eller mindre riskfri inkomst som kan göra stor skillnad för föreningen och dess möjlighet att inspirera sina medlemmar och kanske även attrahera nya.

Vad behöver er förening?

Oavsett vad för förening man driver, kan man ha behov av tillgängligt kapital. Kanske behöver man kunna finansiera övernattning för laget när man skall ta sig bort till en cup eller ett större evenemang? Kanske är det materiell som behövs för att kunna utveckla verksamheten i den riktning man beslutat. De möjligheter som öppnas i och med ett bättre kassaflöde är inte bara någonting som känns tryggt och bra för organisationen. Det är också någonting som kan möjliggöra att föreningen kan expandera och nå ut till fler personer. Kort sagt kan hela samhället vinna på ett föreningsliv som även i fortsättningen möjliggör hobbyverksamhet för intresserade vuxna, och unga.

Om ni behöver mer information om hur man kan tjäna pengar med Delikatesskungen som samarbetspartner, finns tydlig information och kontaktuppgifter på denna sida.

Under åren som gått sedan företaget startade sin verksamhet, har fler än 15 000 föreningar och skolklasser sålt artiklar och fått in kapital via denna verksamhet. Det är en modell som fungerar och som har gjort stor skillnad för otaliga föreningar och verksamheter i behov av nytt kapital för turnéer, klassresor och annat som varit i fokus.