Föreningsbidrag

Det är svårt för föreningar att få ekonomin att gå ihop. För att inte säga omöjligt. Ideella föreningar säljer ju inget och verksamheten har ingen ekonomisk uppsida, vare sig det är en idrottsförening, ridklubb eller scoutförening. Men Föreningssverige lever och frodas ändå för det finns sätt att överleva eftersom föreningarna utför ett viktigt arbete.

Stat och kommun har bidrag öronmärkta för föreningar, men många av dem måste föreningen söka aktivt. Verksamhetsbidrag för ungdomsföreningar och kulturföreningar är ganska självförklarande medan investeringsbidrag och anläggningsbidrag är mer diffusa. Vidare kan man få bidrag för att utbilda sina ledare oavsett om utbildningen sker i egen regi eller någon annanstans.

Det enklaste sättet att ta reda vilka bidrag som finns att söka är att ta kontakt med kommunen och fråga. För även om det kostar vill kommunerna betala ut dessa bidrag. En aktiv föreningsverksamhet för barn och ungdomar lönar sig på sikt och är bra reklam för kommunen för att locka till sig nya kommuninvånare.

Ett annat bra sätt för en nystartad förening att se om sitt hus är att fråga äldre, etablerade föreningar. Det finns inget skäl att uppfinna hjulet gång på gång och människor är ofta hjälpsamma när man ber dem berätta hur de har gjort. För det är inte bara samhället som hjälper föreningar. Det finns dessutom stipendier att söka, ofta från privata stiftelser. Här är en lista från Svensk Bidragsförmedling.

Men det finns ett svårslaget sätt att finansiera sin verksamhet, nämligen med egna pengar. Då får man använda dem som man vill och slipper vara beroende av allmosor och politiska beslut. Ungdomar har inte så lätt att tjäna pengar, men det finns sätt. Ett är att ägna sig åt försäljning. DelikatessKungen har samarbetat med föreningar, idrottsklubbar och skolklasser. Om ni säljer företagets produkter får ni en slant för varje såld enhet. Eftersom försäljningen är helt provisionsbaserad väljer ni själva hur mycket tid och kraft ni ska lägga på försäljningen.

Andra grupper som provat att finansiera skolresor och träningsläger med denna försäljning har blivit nöjda med resultatet, så kanske kommer även ni återvända till DelikatessKungen för att tjäna pengar till er förening.

Varorna det gäller är bl a salami, cheddarost och ekologisk olivolja. Ni tar upp beställningar på er egen ort, får sedan hem varorna som ni levererar till kunderna samtidigt som ni tar betalt. Det är ett roligt, lönsamt och lärorikt sätt att tjäna egna pengar till idrottslägret eller cupresan.